Akademi Mühendislik Eğitim Danışmanlık bir grup tekno - girişimci tarafından kurulmuş bir şirkettir. Rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji üretim sistem- leri ve enerji verimliliği faaliyetleri firmanın uzmanlık alanlarıdır.

Akademi, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri verir. Firma bu kapsamda aşağıdaki süreçlerin tamamında hizmet verebilmek için tüm donanıma sahiptir:

 • Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulum sahası tespiti hizmetleri,
 • Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum sahası tespiti hizmetleri,
 • Bulunan arazilerin kullanım hakkı tesisi
 • Mevcut sahanın RES ve GES kurulumuna uygunluğunun analizi
 • Aday projenin müsterinin karlılık ve maliyet etkinliligi gereksinimlerini karsılama olanaklarının ortaya çıkarılması
 • Kurulum noktasının cografi konumu ve yenilebilir enerji kaynak potansiyeli hazır verilerine göre maliyet hesaplamalar.
  • Kurulum sahası şartlarının etüdü
   • Arazi etüdü,
   • Yenilenebilir kaynak potansiyel ölçümleri,
   • Enerji etüdü.
  • Ön tasarım
   • Detaylı bilgisayar simülasyonları ile sistem tasarımı,
   • Vaziyet planlarının ve tek hat semalarının olusturulması,
   • Sistem tasarımı ve ekipmanlarının belirlenmesi,
   • Ekipman tedarikçilerinden tekliflerin toplanması.
  • Raporlama
   • Elektrik, mekanik, insaat ve diger ön projeler,
   • Finansal analiz raporları,
   • Projenin çevresel, sosyal ve diger etkilerinin degerlendirilmesi,
   • Projenin genel olarak degerlendirilmesi,
   • Teknik sartnamelerin hazırlanması.
  • Gerekli izin, onay ve lisansların hazırlanması (Belediye, Elektrik Kurumları, Orman Bölge Müdürlügü, Muhtarlık, v.b.)
  • Elektrik projelerinin hazırlanması
  • İnşaat projelerinin hazırlanması
  • Mekanik projelerin hazırlanması
  • TEDAŞ ve Dağıtım Kuruluşu onayları
  • Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının hazırlanması
  • İş – zaman programının hazırlanması
  • Finansal seçeneklerin ve sözleşmelerin müzakeresi
  • Proje yönetimin ve ekibinin oluşturulması
  • Seyahat ve konaklamaların planlanması
  • Alt yükleniciler ve sözlesmelerin hazırlanması (Yenilenebilir enerji sistemiyle ilgili tüm bileşenlerin temini.)
  • Sigorta ve iş güvenligi önlemlerinin ve süreçlerinin hazırlanması.
  • Sistem kurulumunun kontrolü
  • Periyodik raporlama
  • Geçici kabul işlemleri